Bewegend leren

Moeten jouw leerlingen gedurende een schooldag veel stilzitten en wil je hier verandering in brengen? Dan is bewegend leren op de basisschool wellicht iets voor jou. Bewegend leren is een manier om de lesstof die kinderen in de klas aangeleerd hebben gekregen, buiten als extra oefenplek bewegend te oefenen, herhaling dus.


Als we leren en bewegen met elkaar combineren, zorgt dit voor meer hersenactiviteit. Onderzoek uit 2015 toont aan dat leerkrachten in het basisonderwijs vaker gebruik zouden moeten maken van fysieke activiteit bij het herhalen en automatiseren van reken- en taaloefenstof. Dit zorgt voor een verbetering van taakgerichtheid en bovendien worden schoolprestaties er beter door. Daarnaast draagt het bij aan de dagelijkse hoeveelheid fysieke activiteit van kinderen, en daarmee aan een gezond gewicht.

Bewegend leren is ook een manier om na te gaan of bepaalde lesstof geautomatiseerd en gememoriseerd is. Als leerlingen een rekenprobleem kunnen oplossen terwijl zij in beweging zijn, dan is dit een teken dat de lesstof gememoriseerd is. Denk bijvoorbeeld aan het opnoemen van de tafel van 4 terwijl een leerling touwtje springt. Of het aflezen van een digitale tijd tijdens het doorlopen van een parcours.


Met de Beweegspellen kun je op een laagdrempelige manier aan de slag met bewegend leren. De Beweegspellen zijn educatieve spellen, ontwikkeld en getest door leerkrachten en gebaseerd op lesdoelen uit de klas. De Beweegspellen zijn plug & play, dit zorgt ervoor dat je als leerkracht niets meer hoeft voor te bereiden. Je kunt de Beweegspellen inzetten ter vervanging van herhalingsstof uit de methode. Zo zorg je ervoor dat dit niet ten koste van andere onderwijstijd gaat.