Beweegfilmpjes

De Beweegfilmpjes zijn ontwikkeld om de Beweegspellen in actie te zien. In de Beweegfilmpjes zie je een groep leerlingen die aan de slag gaan met bewegend leren, in een schoolse setting. Je kunt hieronder selecteren voor welke groep(en) je inspiratie zoekt. De Beweegspellen die in de filmpjes ingezet worden, kun je vervolgens bestellen in de webshop.

Onderbouw

In de onderbouw is het inzetten van bewegend leren erg laagdrempelig. Leerlingen zijn nog erg speels en de lesdoelen zijn nog niet zo complex. Zorg dat je bewegend leren (vooral) inzet bij herhaling.

Spring het woord

Vakgebied: Taal/Spelling
Groep: 3
Lesdoel
: Ik kan MKM woorden spellen en (zoemend) lezen.
* Dit spel is beschikbaar in verschillende versies. Kern start t/m 2, kern 3 & 4, kern 5 & 6

Hoeveel heb jij?

Vakgebied: Rekenen
Groep: 2-3
Lesdoel
: Ik herken dobbelsteen- en vingerbeelden t/m 10.
* Dit spel is ook beschikbaar met getalbeelden t/m 20!

Beweeg op de getallenlijn

Vakgebied: Rekenen
Groep: 2-3
Lesdoel
: Ik ken de getallen 1 t/m 10.
* Dit spel is ook beschikbaar met getallen t/m 20.

 

Lettertikkertje

Vakgebied: Taal/spelling
Groep: 3
Lesdoel
: Ik ken alle letters en kan hier woorden mee maken.

Klokmaatjes: hele en halve uren

Vakgebied: Rekenen
Groep: 3-4
Lesdoel
: Ik kan hele en halve uren aflezen op een analoge klok.

Buurman & buurman

Vakgebied: Rekenen
Groep: 3-4
Lesdoel
: Ik ken de getallenlijn t/m 100.

Middenbouw

De lesstof en lesdoelen worden in de midden- en bovenbouw ingewikkelder. Het is zeker wel aan te raden om regelmatig tijd te besteden aan het herhalen van de basisvaardigheden. Bij het herhalen van de basisvaardigheden van bijvoorbeeld rekenen is het ideaal om bewegend leren in te zetten. 

Spring de splitsing

Vakgebied: Rekenen
Groep: 3-4
Lesdoel
: Ik kan getallen t/m 10 splitsen.

Klokmaatjes: kwartieren

Vakgebied: Rekenen
Groep: 4-5
Lesdoel
: Ik kan kwartieren (kwart voor/kwart over) op een analoge klok aflezen.

Levende rekenmachine t/m 20

Vakgebied: Rekenen
Groep: 3-4
Lesdoel
: Ik kan + en – sommen t/m 20 vlot uitrekenen.

Geldmaatjes t/m €100

Vakgebied: Rekenen
Groep: 4-5
Lesdoel
: Ik kan geldbedragen t/m €100 optellen.

Buurman & buurman

Vakgebied: Rekenen
Groep: 3-4
Lesdoel
: Ik ken de getallenlijn t/m 100.

 

Memodrie: tafel van 5

Vakgebied: Rekenen
Groep: 4-5
Lesdoel
: Ik ken de tafel van 5 uit mijn hoofd. (verkrijgbaar in alle tafels t/m 10)

Digi klokmaatjes: hele en halve uren

Vakgebied: Rekenen
Groep: 4-5
Lesdoel
: Ik kan hele en halve uren aflezen op een analoge én digitale klok.

Bovenbouw

Er wordt vaak gedacht dat bewegend leren vooral in de onderbouw ingezet kan worden. Niets is minder waar! Lesdoelen worden in de bovenbouw ingewikkelder, maar het herhalen van basisvaardigheden leent zich erg goed voor bewegend leren. 

Oppervlaktemaatjes

Vakgebied: Rekenen
Groep: 6-7-8
Lesdoel
: Ik kan de oppervlakte van figuren uitrekenen. 

Spring (met) je maat

Vakgebied: Rekenen
Groep: (6)-7-8
Lesdoel
: Ik kan lengtematen (mm-cm-dm-m-dam-hm-km) naar elkaar omrekenen.

Spring de helen uit de breuk

Vakgebied: Rekenen
Groep: 7-8
Lesdoel
: Ik kan breuken vereenvoudigen, de helen eruit halen. 

Breukenmaatjes

Vakgebied: Rekenen
Groep: (6)-7-8
Lesdoel
: Ik kan breuken vereenvoudigen en gelijknamig maken. 

Bij een aantal Beweegspellen zijn de Beweegfilmpjes nog in ontwikkeling. Je kunt deze Beweegspellen al wel bekijken en bestellen. Klik hier voor een actueel aanbod van alle Beweegspellen.