Digi Beweegspellen overig

Leuk dat je met de Digi Beweegspellen aan de slag wilt gaan! Naast rekenen en taal/spelling, zijn er meer vakgebieden die zich goed lenen om bewegend leren (activiteiten) in te zetten. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een actieve manier om het weekend te bespreken, dat kan met Digi Beweegspel ‘weekend praatje’. Er zijn ook Digi Beweegspellen binnen verschillende thema’s ontworpen, ook deze kun je hier downloaden. 
Je kunt onderstaande Digi Beweegspellen gratis downloaden en er dus gelijk (zonder voorbereiding!) mee aan de slag gaan. Nadat je het spel hebt gedownload, opent op het bord een presentatie. Als leerkracht bepaal jij het tempo van de les, door op het gewenste tempo door de presentatie te klikken. Zo sluit de les altijd aan op het niveau van jouw groep.

Digi beweegspellen rondom een thema:

Winter

Speciaal voor de koude, winterse week is het Digi Beweegspel ‘Winter woordsoorten’ ontworpen.

Bij dit spel (geschikt voor groep 5 t/m 8) oefenen leerlingen met het benoemen van woordsoorten. Alle leerlingen gaan staan, de leerkracht start het spel op het digibord. De leerlingen lezen de zin die op het bord verschijnt, bekijken welk woord onderstreept is en voeren de beweging uit die bij de juiste woordsoort staat. Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

Vakantiepraatje winter

Speciaal voor de eerste week na de kerstvakantie is een speciale editie van het Digi Beweegspel ‘vakantiepraatje’ ontworpen. Download ‘Vakantiepraatje winter’ hieronder.

Carnaval

Speciaal voor Carnaval zijn er verschillende Digi Beweegspellen ontworpen. Bij deze spellen (geschikt voor groep 1,2, 3 en 5-6) oefenen leerlingen met de begrippen meer/minder, + en – sommen t/m 10 en deelsommen t/m 100. Alle leerlingen gaan (naast hun stoel) staan, de leerkracht start het spel op het digibord. De leerlingen voeren de beweging uit die bij het juiste antwoord hoort. Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

meer/minder t/m 10

plus- en minsommen t/m 10

deelsommen t/m 100

woordsoorten (ww, bnw, znw)

zinsontleding (ond, pv, lv)

Carnaval

Speciaal voor Carnaval zijn er verschillende Digi Beweegspellen ontworpen. Bij deze spellen (geschikt voor groep 1,2, 3 en 5-6) oefenen leerlingen met de begrippen meer/minder, + en – sommen t/m 10 en deelsommen t/m 100. Alle leerlingen gaan (naast hun stoel) staan, de leerkracht start het spel op het digibord. De leerlingen voeren de beweging uit die bij het juiste antwoord hoort. Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

meer/minder t/m 10

plus- en minsommen t/m 10

deelsommen t/m 100

woordsoorten (ww, bnw, znw)

zinsontleding (ond, pv, lv)

Wen moment

Speciaal voor het wen moment net voor de zomervakantie (of als kennismaking in de eerste week van het nieuwe schooljaar)  is het Digi Beweegspel ‘wen moment’ ontworpen.

Bij dit spel (geschikt voor groep 1 t/m 8) vertellen leerlingen d.m.v. bewegingen over hun voorkeuren. Alle leerlingen gaan staan, de leerkracht start het spel op het digibord. Op het bord verschijnen steeds 2 opties (bijv. ‘binnen spelen’ en ‘buiten spelen’). Daarbij staat ook een pijl. Wijst de pijl van jouw voorkeur naar links, dan beweeg je naar de linkerkant van het lokaal. Wijst de pijl naar boven, dan maak je jezelf lang.
Evt. kun je enkele leerlingen kort toelichting laten geven (bijv. wat je dan leuk vindt om binnen te spelen etc.). Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

Vakantiepraatje

Speciaal voor de eerste week na een vakantie is het Digi Beweegspel ‘vakantiepraatje’ ontworpen.

Bij dit spel (geschikt voor groep 1 t/m 8) vertellen leerlingen d.m.v. bewegingen over hun vakantie. Alle leerlingen gaan staan, de leerkracht start het spel op het digibord. Als een leerling de activiteit in de vakantie heeft uitgevoerd, doet hij/zij de beweging die erbij staat. Evt. kun je enkele leerlingen kort toelichting laten geven (bijv. waar ze hebben gesnorkeld, wat ze hebben gebakken etc.). Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

Vakantiepraatje winter

Speciaal voor de eerste week na de kerstvakantie is een speciale editie van het Digi Beweegspel ‘vakantiepraatje’ ontworpen. Download ‘Vakantiepraatje winter’ hieronder.

Weekendpraatje

Speciaal voor het ‘weekendpraatje’ is het Digi Beweegspel ‘weekendpraatje’ ontworpen.

Bij dit spel (geschikt voor groep 1 t/m 8) vertellen leerlingen d.m.v. bewegingen over hun weekend. Alle leerlingen gaan staan, de leerkracht start het spel op het digibord. Als een leerling de activiteit in het weekend heeft uitgevoerd, doet hij/zij de beweging die erbij staat. Evt. kun je enkele leerlingen kort toelichting laten geven (bijv. wat ze hebben gebakken etc.). Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

Engels

Om in beweging te oefenen met Engels, is Digi Beweegspel ‘colors and numbers’ ontworpen. Bij dit spel (geschikt voor groep 2, 3 en 4) oefenen leerlingen met Engelse woorden voor getallen (t/m 12) en kleuren/vormen. Alle leerlingen gaan naast hun stoel staan, de leerkracht start het spel op het digibord. De leerkracht leest de (Engelse) zin voor, de leerlingen voeren de beweging uit die bij het juiste antwoord hoort. 

colors and numbers

colors and shapes

movements

movements - part ||

Sinterklaas

Speciaal voor Sinterklaastijd zijn er verschillende Digi Beweegspellen ontworpen. Bij deze spellen (geschikt voor groep 1, 2 en 3 en 5-6) oefenen leerlingen met het herkennen van getalbeelden, de begrippen meer/minder, + en – sommen t/m 10 en deelsommen t/m 100. Alle leerlingen gaan (naast hun stoel) staan, de leerkracht start het spel op het digibord. De leerlingen voeren de beweging uit die bij het juiste antwoord hoort. Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

Getalbeelden herkennen

Meer/minder

+ en - sommen t/m 10

deelsommen t/m 100

Sint weekend actief bespreken

Sint - Woordsoorten

Sint - Zinsontleding

Kerst

Speciaal voor de periode rondom Kerst zijn er verschillende Digi Beweegspellen ontworpen. Bij deze spellen (geschikt voor groep 1, 2 en 3 en 5-6) oefenen leerlingen met de begrippen meer/minder, + en – sommen t/m 10 en deelsommen t/m 100. Alle leerlingen gaan (naast hun stoel) staan, de leerkracht start het spel op het digibord. De leerlingen voeren de beweging uit die bij het juiste antwoord hoort. Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

meer/minder

+ en - sommen t/m 10

deelsommen t/m 100

EK versie: Plus- en minsommen t/m 10

Speciaal voor het EK zijn er speciale ‘voetbal’ versies van de Digi Beweegspellen gemaakt.

Groep 3-4 – Plus- en minsommen t/m 10
Bij dit Digi Beweegspel oefenen kinderen van groep 3-4 met het oplossen van plus- en minsommen t/m 10. Het antwoord op die vragen geven zij door middel van een beweging. De kinderen voeren de beweging net zo vaak uit als het goede antwoord.
Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

WK versie: Deelsommen t/m 100

Speciaal voor het EK zijn er speciale ‘voetbal’ versies van de Digi Beweegspellen gemaakt.

Groep 5-6 – Deelsommen t/m 100
Bij dit Digi Beweegspel oefenen kinderen van groep 5-6 met het oplossen van deelsommen t/m 100. Het antwoord op die vragen geven zij door middel van een beweging. De kinderen voeren de beweging net zo vaak uit als het goede antwoord.
Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

WK versie: woordsoorten

Speciaal voor het WK zijn er speciale ‘voetbal’ versies van de Digi Beweegspellen gemaakt.

Groep 6-7-8 – woordsoorten benoemen (znw, ww, lw, vz, bnw)
Bij dit Digi Beweegspel oefenen kinderen van groep 6-7-8 met het benoemen van woordsoorten. Er verschijnt steeds een zin met daarbij een onderstreept woord. Welke woordsoort is dit? De leerlingen voeren de beweging uit die past bij het juiste antwoord. 
Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

WK versie: zinsontleding

Speciaal voor het WK zijn er speciale ‘voetbal’ versies van de Digi Beweegspellen gemaakt.

Groep (5-)6-7-8 – zinsontleding (onderwerp, persoonvorm, lijdend voorwerp)
Bij dit Digi Beweegspel oefenen kinderen van groep (5-)6-7-8 met zinsontleding. Er verschijnt steeds een zin met daarbij een onderstreept woord/deel van de zin. De leerlingen voeren de beweging uit die past bij het juiste antwoord. 
Als leerkracht kun je zelf het tempo van de opdrachten aangeven, zodat hij aansluit bij het niveau van jouw groep. 

Naast deze Digi Beweegspellen zijn er ook Beweegspellen die je buiten op het plein uit kunt voeren. Bij deze Beweegspellen werk je aan dezelfde lesdoelen als je (reken)methode, maar dan krijgen leerlingen de mogelijkheid om tijdens het leren te bewegen. Klik op de foto hierboven voor een overzicht van de verschillende Beweegspellen.