Bewegend leren rondom de kerstboom

Bewegend leren rond de kerstboom

Staat bij jou in de klas ook de kerstboom en is de klas gezellig verlicht met kerstlampjes? De kerstperiode is voor veel scholen een moment om de rust weer even terug te laten keren. Maar bij rust hoort natuurlijk niet een hele dag stilzitten! Hieronder staan verschillende activiteiten beschreven waarmee je tijdens de Kerstperiode actief aan de slag kunt. Bewegend leren rond de kerstboom!

Kerstboom estafette

Ben je nog op zoek naar een toffe activiteit voor tijdens de gymles of buiten op het plein, waar kinderen ook samenwerken? Laat ze dan in estafettevorm in groepjes een kerstboom maken met verschillende materialen! De groep wordt verdeeld in kleine groepjes, afhankelijk van het materiaal dat er beschikbaar is. De groepjes starten aan de ene kant van de zaal/het plein met de benodigde materialen. Van ieder groepje rent één speler naar de overkant met één van de materialen. Dit brengt hij/zij naar de overkant, hier wordt de kerstboom neergelegd. Hij/zij rent vervolgens terug en tikt de tweede speler aan. De tweede speler brengt het volgende onderdeel van de kerstboom neer. Zo wordt het spel gespeeld tot dat de kerstboom compleet is. Het team dat dit als eerste doet is de winnaar.

Pakjes bezorgen

Beweegspel ‘Pakjes bezorgen’ kun je naast Sint ook uitvoeren tijdens de Kerstperiode. Het spel is geschikt voor kinderen van groep (2-)3 en 4. Je gebruikt bij dit spel de getalkaartjes t/m 100 van Beweegspel ‘Buurman & buurman en voor groep 4 als extra de sommenkaartjes van Beweegspellen ‘Levende rekenmachine t/m 50‘ en/of ‘Levende rekenmachine t/m 100‘ óf een keuze uit sommenkaartjes van Memodrie: tafels oefenen. Bij dit spel moeten de bezorgers pakjes gaan bezorgen in de juiste straat. Er zijn ook kerstmannen/vrouwen die controleren of de pakjes op de goede plek bezorgd worden. Leerlingen oefenen bij dit spel met het benoemen van getallen t/m 100 en het plaatsen van getallen tussen de juiste tientallen. Download de uitgebreide spelinstructie hier. Download de straat-kaarten hier

bewegend leren - kerst loopspel

Kerst loopspel

Na het succes van het Sint-loopspel, is er nu ook voor alle groepen een Kerst-loopspel. De leerkracht print het spel (bij voorkeur op stevig papier) en snijdt/knipt de kaarten los. Hang de opdrachten verspreid over het schoolplein, de gymzaal, de gang of het (speel)lokaal. Leerlingen vormen tweetallen en krijgen per tweetal een antwoordblad. Leerlingen zoeken de verschillende opdrachten en voeren deze op de goede volgorde uit. Download de spellen hier!

Digi Beweegspellen Kerst

Ben je op zoek naar een activiteit die je tussendoor binnen uit kunt voeren, dan zijn de Digi Beweegspellen ideaal. Er zijn verschillende Digi Beweegspellen rondom Kerst ontworpen. Zo oefenen kinderen van groep 1-2 met begrippen minder/meer en het herkennen van getalbeelden. Digi beweegspel + en – sommen t/m 10 is geschikt voor groep 3 en voor groep 5-6 kan worden geoefend met deelsommen t/m 100. Voor groep 6-7-8 zijn er Digi Beweegspellen in ontwikkeling waarbij leerlingen aan de slag gaan met woordbenoemen en zinsontleding.
De leerkracht opent het Digi Beweegspel op het digibord. Hier verschijnen verschillende opdrachten in het thema Kerst. De leerkracht geeft zelf het tempo aan, doordat je zelf door de presentatie heen klikt. Zo kun je het spel eenvoudig aanpassen aan het niveau van jouw groep. De kinderen noemen hardop het bijpassende getal/antwoord. Vervolgens voeren zij de bijbehorende beweging ook (net zo vaak) uit. 
Download de Digi Beweegspellen hier!

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *